• +385 (1) 6461 641
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Pon-Pet: 07:00-18:00, Sub: 08:00-13:00

Pravila privatnosti

Digitalni tahograf d.o.o., Lučko, Ventilatorska 8a, OIB: 56290033854, (dalje DIGITALNI TAHOGRAF) u svom poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih kupaca i korisnika usluga (dalje: ispitanik/ci) te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna.

U tom smislu DIGITALNI TAHOGRAF u pogledu Vaših osobnih podataka sukladno Uredbi EU 679/16. može imati ulogu voditelja i/ili izvršitelja obrade te Vas, naše kupce i korisnike usluga ovom Izjavom želimo informirati o obradi Vaših osobnih podataka, koje podatke DIGITALNI TAHOGRAF prikuplja i kako se oni upotrebljavaju.

Također ćete saznati i koja su Vaša prava u pogledu obrade podataka i kako ih možete ostvariti. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provode se u skladu s propisima o zaštiti podataka, te pojmovi koji se koriste u ovoj Izjavi imaju značenje određeno Uredbom EU 2016/679.

1. Osnovne informacije o DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o.. kao Voditelju i/ili izvršitelju obrade

 • Identitet i kontakt podaci: DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o., Lučko, Ventilatorska 8a, OIB: 56290033854, Republika Hrvatska, www.digitalni-tahograf.hr
 • Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Kako prikupljamo Vaše podatke (pravna osnova obrade)?

 • DIGITALNI TAHOGRAF osobne podatke prikuplja neposredno od Vas prilikom sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora (ponude, upiti, rezervacije, zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge), ili na temelju Vaše privole , putem Internet stranica DIGITALNOG TAHOGRAFA , kao i posredno kada naše usluge i proizvode želite kupiti i/ili koristiti putem posrednika, odnosno kada ostvarujete pravo ili koristite naše usluge u sklopu poslovne suradnje koju imamo s našim poslovnim partnerima, ili na temelju druge zakonite osnove. Nadalje, osobne podatke prikupljamo i kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. u okviru prijave kao korisnik naših usluga baždarenja tahografa ili korisnik drugih usluga, putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali dostaviti nam podatke.
 • Korištenje usluga i roba: Kada želite sklopiti ugovor s DIGITALNIM TAHOGRAFOM, postavite zahtjev za ponudom, zatražite rezervaciju usluga i roba DIGITALNOG TAHOGRAFA te u svakom slučaju kad ulazite u ugovorni ili poslovni odnos s DIGITALNIM TAHOGRAFOM trebat ćemo Vaše osobne podatke kako bi Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje naših proizvoda ili usluga u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Prilikom postavljanja Vašeg zahtjeva za usluge ili proizvode ili prilikom ulaska u ugovorni odnos s DIGITALNIM TAHOGRAFOM bit ćete upoznati s vrstom i količinom podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva odnosno sklapanja i izvršenja ugovora. (osobni podaci koje prikupljamo u svrhe iz ove točke mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, podatke o vozačkoj I prometnoj dozvoli, podatke o Vašoj kartici i druge podatke po potrebi konkretnog ugovornog odnosa).
 • Korištenje Internet stranice: Našu Internet stranicu (www.digitalni-tahograf.hr) možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice. Kada koristite našu Internet stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo. S vremena na vrijeme te podatke koristimo u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimizaciju svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.
 • Privola: DIGITALNI TAHOGRAF može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u svrhu koja nije po svojoj krajnjoj namjeni uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza DIGITALNOG TAHOGRAFA ili nije nužna za sklapanja i izvršenje ugovora ili nije vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.) Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste je slobodni dati, te je možete u svako vrijeme povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu mora Vam biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.
 • Obrada na temelju pravnih, zakonskih ili drugih osnova: DIGITALNI TAHOGRAF kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza DIGITALNOG TAHOGRAFA. DIGITALNI TAHOGRAF u tom slučaju svoju obvezu obrada Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa.

3. U koje svrhe obrađujemo Vaše podatke?

 • Vaše podatke obrađujemo i koristimo u svrhe u koje su isti prikupljeni, kao i radi izvršenja zakonskih ili pravnih obveza DIGITALNOG TAHOGRAFA, npr.:
  - U svrhu izvršenja ugovora u kojem ste stranka i kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ( npr. baždarenje tahografa na Vašem vozilu );
  - U svrhu za koju ste dali privolu (npr. u svrhu nuđenja novih usluga ili proizvoda; ispitivanje zadovoljstva uslugama i sl…);
  - Ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih i zakonskih obveza DIGITALNOG TAHOGRAFA (npr. vođenje računovodstvenih poslova);
  - Ako je obrada nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi;

4. Dijelimo li Vaše podatke s trećim stranama ?

 • Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u bazama DIGITALNOG TAHOGRAFA. Vaši podaci se mogu dostaviti trećim stranama:
  - kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima;
  - radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine, te javnosti;
  - za administrativnu ili tehničku podršku (npr. našim izvršiteljima računovodstvenih poslova)
  - za analizu naših podataka i poboljšanje naših usluga
  - radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena;
  -u drugim slučajevima uz vaš pristanak.
 • Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja društva ili dijela društva DIGITALNI TAHOGRAF  ili njezine imovine drugom društvu.
 • Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama davateljima usluga (kao što je davatelj usluge obrade plaćanja radi naplate robe i usluga, davatelj e-pošte koji će vam u naše ime slati obavijesti putem e-pošte ili podizvršiteljima usluga u sklopu korisničke službe). Ti se davatelji usluga mogu nalaziti u zemlji koja se razlikuje od vaše matične zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države ili zemlja članica Europske unije. Ti davatelji usluga ugovorno su obvezani čuvati povjerljivost i sigurnost vaših podataka. No vaši podaci možda će biti dostupni državnim tijelima u skladu s važećim zakonima.
 • U slučajevima dijeljenja podatka s trećim stranama DIGITALNI TAHOGRAF će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

5. Razdoblje pohrane osobnih podataka:

 • Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe DIGITALNI TAHOGRAF. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).
 • Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze DIGITALNOG TAHOGRAFA pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava ( na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu.
 • Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni. Anonimizirani podaci možda će se nastaviti koristiti u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje rok pohrane tih podataka.

6. Vaša prava u pogledu obrade podataka

 • U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, Vi imate pravo (i) pristupa osobnim podacima, (ii) ispravak ili dopune podataka ili (iii) brisanje ili (iv) ograničavanje obrade i (v) pravo na ulaganje prigovora na obradu i na prenosivost podataka te ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijeku u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko se obrada temelji na privoli, imate pravo u svakom trenutku povući takvu privolu, s učinkom od dana povlačenja privole.
 • Zahtjev za ostvarivanje svojih prava iz prethodne točke možete postaviti na gore navedene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka. U svom zahtjevu je potrebno da date nužne podatke o sebi i kako bismo mogli odgovoriti na Vaš zahtjev

7. Jeste li obvezi dati nam svoje osobne podatke ?

 • Kada od DIGITALNOG TAHOGRAFA  zahtijevate pružanje usluga, postavljate zahtjev, tražite ponudu, ulažete određeni prigovor u svezi ugovora ili njegovog izvršenja nužno je da nam data svoje osobne podatke koji su potrebni za Vašu identifikaciju kao korisnika naših usluga i konačno za sklapanje i izvršenje ugovora, za rješenja vašeg zahtjeva ili prigovora. Stoga je u ovim situacijama davanje Vaših osobnih podataka zakonska i ugovorna obveza nužna za sklapanje i izvršenje ugovora, za rješavanje Vašeg zahtjeva ili prigovora.

8. Sigurnost vaših osobnih podataka na Internetu

 • Internetska stranica www.digitalni-tahograf.hr štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

9. Primjena kolačića

 • Na internetskim stranicama www.digitalni-tahograf.hr primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelja mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.
 • Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).
  Kolačićima trećih strana www.digitalni-tahograf.hr koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku, osim ukoliko se radi o podacima korisnika. Internetske stranice DIGITALNI TAHOGRAF ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.
 • Stranice www.digitalni-tahograf.hr služe se statistikom Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics.
  U vezi s pravilima o privatnosti usluge Google Analytics, kliknite ovdje.
  Možete instalirati "softverski dodatak" za Google Analytics za preglednik kako biste spriječili da web-mjesto šalje podatke o vašem posjetu usluzi Google Analytics. Više informacija potražite na web-mjestu:

  tools.google.com/dlpage/gaoptout

  NAPOMENA: Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje korištenja našeg web-mjesta i njegovih procesa, sprječavanjem ili brisanjem kolačića može se onemogućiti korištenje značajki na našem web-mjestu ili prouzročiti drugačiji rad web-mjesta u vašem pregledniku.

10. Sprječavanje kolačića

 • Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite.
  Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na web-mjestima

  www.allaboutcookies.org

  support.microsoft.com

  support.mozilla.org

  support.google.com

  support.apple.com

  na kojima se nalaze informacije o upravljanju postavkama davatelja usluga većih preglednika.

  Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

11. Poveznice na druge web stranice

 • Naša web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice. Međutim, nakon što ste koristili te poveznice kako biste napustili našu web stranicu, trebate imati na umu da nemamo nikakvu kontrolu nad tom drugom web stranicom. Stoga ne možemo biti odgovorni za zaštitu i privatnost bilo koje informacije koju dajete tijekom posjeta takvim web stranicama, a takve web stranice ne podliježu ovim Pravilima privatnosti. Trebali biste biti oprezni i pogledati Pravila privatnosti koja se odnose na dotičnu web stranicu.

Naša web stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naša Pravila privatnosti. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.